<pre id="q8o8o"><del id="q8o8o"><menu id="q8o8o"></menu></del></pre>
    <center id="q8o8o"></center>
   1. <acronym id="q8o8o"><label id="q8o8o"></label></acronym>
     1. 2022年1月上半月管網水水質

      時間:2022/01/17   閱讀數:

      20221月上半月管網水水質
      采樣時間 點位名稱 檢測項目
      菌落總數 總大腸菌群 渾濁度 色度 臭和味 耗氧量 游離氯
      (CFU/mL) (CFU/100mL) (NTU) (度) (mg/L) (mg/L)
      2022.1.6 南星橋 未檢出 未檢出 0.22  <5 0 / 0.20 
      2022.1.6 留園 未檢出 未檢出 0.20  <5 0 / 0.20 
      2022.1.6 東中市實驗小學 未檢出 未檢出 0.23  <5 0 / 0.10 
      2022.1.6 大龍新村 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 / 0.30 
      2022.1.6 覓渡碼頭旅游餐廳 未檢出 未檢出 0.22  <5 0 / 0.30 
      2022.1.6 覓渡中學 未檢出 未檢出 0.23  <5 0 / 0.20 
      2022.1.6 長島花園 未檢出 未檢出 0.19  <5 0 / 0.30 
      2022.1.6 帶城橋實驗小學 未檢出 未檢出 0.22  <5 0 / 0.10 
      2022.1.6 葑誼新村 未檢出 未檢出 0.23  <5 0 1.34  0.20 
      2022.1.6 新湘苑 未檢出 未檢出 0.18  <5 0 / 0.20 
      2022.1.6 夏園新村 未檢出 未檢出 0.25  <5 0 / 0.10 
      2022.1.6 鼎盛花園 未檢出 未檢出 0.19  <5 0 1.32  0.30 
      2022.1.6 金門路開元酒店 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 / 0.20 
      2022.1.6 三香路行政服務中心 未檢出 未檢出 0.26  <5 0 / 0.20 
      2022.1.6 太湖漁政管理處 未檢出 未檢出 0.23  <5 0 1.32  0.10 
      2022.1.6 倪家苑 未檢出 未檢出 0.24  <5 0 / 0.30 
      2022.1.6 新元新村 未檢出 未檢出 0.22  <5 0 / 0.20 
      2022.1.6 華孚寫字樓 未檢出 未檢出 0.20  <5 0 / 0.20 
      2022.1.6 華泰家園 未檢出 未檢出 0.18  <5 0 / 0.30 
      2022.1.6 道前街市政設施管理處 未檢出 未檢出 0.20  <5 0 / 0.15 
      2022.1.6 婁江新村 未檢出 未檢出 0.22  <5 0 / 0.30 
      合格率統計  標準限值  100  不得檢出  1  15 無異臭異味  3  0.05
       檢測均值 未檢出 未檢出 0.21  <5 無異臭異味 1.20  0.26 
       合格情況 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
      備注

      1.檢測結果為本公司供水區域內第一批(21個)管網點水樣檢測結果,檢測均值及合格率為本公司供水區域內全部79個管網點結果。                                                                                                             

      2.評價標準參照GB5749-2006《生活飲用水衛生標準》。                                                                      

      3.檢測方法參照GB/T 5750-2006《生活飲用水標準檢驗方法》。                                                         

      4.管網水水質的合格率參照CJ/T206-2006《城市供水水質標準》規定≥95%。

      返回列表